• Language

Partener Principal

Universitatea Politehnica din Timișoara (UPT) este înființată în 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor românești, într-un context european marcat de redefinirea statelor și imediat după primul război mondial, Școala Politehnică din Timișoara - așa cum s-a numit inițial - a fost răspunsul la una dintre cerințele societății românești a timpului, și anume formarea de ingineri. Universitatea Politehnica din Timișoara, o universitate de cercetare avansată și educație, este astăzi una dintre școlile tradiționale românești și este recunoscută la nivel național și internațional, atât prin activitatea bogată a generațiilor de profesori și eforturile extraordinare ale academicienilor de prestigiu. Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) are o tradiție îndelungată în domeniul Ingineriei Calculatoarelor, fiind prima din România cu această specializare ce a fost dezvoltată aici, în anii 1960. Acesta reprezintă unul din factorii majori în dezvoltarea industriei IT în Timisoara post-comunistă. Facultatea este urmată de mai mult de 2200 de studenți (licență, masterat și doctorat) și are în jur de 100 de cadre universitare. AC a încercat să consolideze capacitatea de învățământ și cercetare, prin modernizarea constantă a mai mult de 30 de laboratoare. Mai mult AC a stabilit o strânsă legătură cu reprezentanții industriei, care sunt implicați activ în procesul de predare prin participarea la dezvoltarea programei, în încercarea de a crea absolvenți de calitate superioară pentru piața forței de muncă. Un alt actor cheie - elevii prezenți și absolvenții - joacă un rol activ prin furnizarea de feedback important folosit pentru a îmbunătăți procesul de învățământ.

Partener

Astăzi Facultatea tehnică "Mihajlo Pupin" este, la 40 de ani de la înființarea sa, cea mai importantă instituție de nivel universitar în Banat, și un membru responsabil al Universității din Novi Sad. În 2010, Facultatea a adoptat strategia de dezvoltare, în conformitate cu strategia generală a Universității, nevoile pieței muncii și dezvoltarea socială regională, simultan cu o campanie de impunere a facultății și de creștere a bunurilor sale materiale și nemateriale. În momentul de față 2000 de studenți studiază activ la această facultate. Facultatea este acreditat pe toate cele trei niveluri de studii universitare. Studii de bază și de masterat sunt din domeniul tehnologiei informației, inginerie industriala, tehnologii textile, iar din 2012 sunt acreditate studiile de doctorat din domeniul Management. Ingineria de Protecția Mediului este un program de studiu comun cu Facultatea de Științe Tehnice din Novi Sad. Procesul de re-acreditare este în curs de desfășurare, pentru care ne pregătim în conformitate cu cerințele și nevoile recunoscute ale industriei. Un număr mare dintre absolvenții noștri lucreze pe poziții de conducere în companii de renume mondial. Suntem în vârful universitățiilor din Serbia funcție de numărul de conferințe internaționale unde avem parteneri din Uniunea Europeană, în conformitate cu numărul de salariați. Facultatea desfășoară un număr mare de proiecte internaționale, naționale și provinciale și proiecte de cooperare cu industria în care numărul de studenți implicați este semnificativ. Una dintre cele mai mari succese ale Facultății a fost pe locul al doilea în lume în 2010, în "Cupa Imagine" Microsoft în categoria de software de proiectare pentru rezolvarea problemelor omenirii, care este considerat a fi cel mai mare succes al informaticii din Serbia de până acum . Am fost pe locul patru ca și reprezentanți la competiția mondială organizată de New Yorker care a avut loc în Germania. Un club al cercetătorilor studenți a fost stabilit și funcționează cu succes. Urmând procesele de mentenață a calității și standardele educaționale ridicate ale Universității din Novi Sad, ne îmbunătățim zilnic activitatea și calitatea procesului educațional, acționând spre integrarea efectivă și calitativă a absolvenților în industrie pentru că noi credem că succesul lor este reflectă calitatea muncii noastre.