• Language

Investing in your future

Romania-Republic of Serbia IPA

Investing in your future

Romania-Republic of Serbia IPA

Infrastructura de acces transfrontalier la educație de nivel înalt, prin transmisei de programe web (EduWebCast pe scurt) este un proiect orientat spre realizarea unei educații mai echilibrate și durabile pentru elevi, studenți și absolvenți din zona de frontieră română-sârbă prin creșterea schimburilor educaționale într-o abordare comună transfrontalieră în domeniul educației tehnice. Modalitaea de punere în aplicare este un proiect de transmisie web, care va avea un efect direct asupra dezvoltării socio-economice a zonei de frontieră română-sârbă. Intenția programului este de a spori cooperarea între facultățile/ universitățile locale, formarea și schimburile de know-how, transferul de experiență și răspândirea de bune practici. Se vizează de asemenea creșterea conectivității regiunii, la nivel atât intern între regiunile de frontieră, precum și pe plan extern între regiunea de frontieră și zonele învecinate.

Prezentul proiect propune un model de cooperare inovatoare, bazat pe un portal web care permite publicului țintă din ambele țări să aibă acces la materiale educaționale comune, know-how și aplicații practice (materiale de laborator) menite să capteze interesul studenților, precum și al elevilor care sunt interesați să urmeze o educație tehnică. Portalul include de asemenea conținut tehnic recent, știri și informații cu privire la industria IT, precum și interconectarea absolvenților care lucrează în companii din zona de frontieră. Pe lângă furnizarea de informații cu privire la stadiul actual al tehnologiei în materiile abordate, portalul servește ca un instrument modern de învățare pentru elevi și studenți români și sârbi care vor avea acces la cursuri prin accesarea portalului.